MON Trade

 • "Digitalizace"
 • "Inventarizace"
 • "Pasportizace"
 • "Průkaz energetické náročnosti budov"


Činnosti

 • inventarizace movitého a nemovitého majetku
 • pasportizace budov (bytových a nebytových prostor)
 • digitalizace výkresové dokumentace (scan a AutoCAD)
 • prověrky obchodních vztahů
 • prověrky majetkoprávních vztahů
 • prověrky stavu zápisu v Katastru nemovitostí
 • přesné zpracování daně z nemovitých věcí
 • průkazy energetické náročnosti budov - PENB